NENE TEREZA
has been awarded the Gold Award in Supplemtary Schools,
for more information please
click the link below

Spotlight

Shoqata Nene Tereza me qëndër në Londres, e krijuar në Shkurt 2008 dhe e njohur zyrtarisht nga shteti Anglez bashkon në gjirin e saj të gjithë shqiptarët e Britanis dhe rrethinave të saj. Motua e shoqatës është: Të gjithë dhe gjithmonë të bashkuar. Qëllimi i shoqatës është, që duke qënë së bashku, të ruajmë të pastër ndër breza gjuhën e bukur shqipe, kulturën tonë të pasur, doket dhe zakonet tona, nëpërmjet aktiviteteve që zhvillon kjo shoqatë.

 

Calendar of events

Activities and clubs

The work aims to improve the quality of life of children and young people Albanian speaking backgrounds. The project aims to address difficulties and issues faced by the Albanian children....

 

Mentoring

The work aims to improve life chances for the Albania speaking children and young people in London by providing Individual and group mentoring. When mentoring we aim to provide a friendly face....

 

Supporting parental engagement

Nene Tereza’s unique approach to supplementary schooling and family support for families with children and young people places parents alongside their children at the heart of our work....

 
 

Our Activities Slideshow